Lesovereenkomst

Lesovereenkomst

Zoals eerder genoemd beginnen de beginnende ruiters/amazones als eerste met privélessen. In deze lessen wordt je één op één geholpen door een gediplomeerde instructeur en wordt de basis van het paardrijden goed uitgelegd. Na de privélessen stroom je door naar de groespsles met een zo gelijk mogelijk niveau. Bij de groepslessen bieden wij een lesovereenkomst aan.

Een lesovereenkomst ga je aan voor telkens drie aaneengesloten maanden. Zonder voorafgaande opzegging wordt de overeenkomst telkens na afloop van de afgesproken duur voor dezelfde periode en tegen dezelfde condities verlengd. De abonnementsruiters dienen vooraf per maand hun abonnement te betalen. Met andere woorden u gaat een overeenkomst aan van een kwartaal en u betaalt per maand. Door de klant afgezegde lessen worden niet terugbetaalt. In overleg met de manege kunnen 24 uur van tevoren afgezegde lessen binnen geldigheidsduur van het lopende kwartaal ingehaald worden. Stopzetten van een abonnement betekent naast het vervallen van opgebouwde lessen, eveneens het verliezen van een vaste plaats in een les. De overeenkomst kan zowel door de klant als door de lesgever worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van de lopende periode van drie maanden. Opzegging door de klant kan via de email, manege@middenhof.nl.

De looptijd van de overeenkomst zal telkens aangegaan worden voor de duur van drie maanden. (feb-mrt-apr, mei-jun-jul, aug-sep-okt en nov-dec-jan) Omdat de meeste abonnementsruiters in juli of augustus met zomervakantie gaan, hebben wij voor deze volgorde van de kwartalen gekozen. Wanneer abonnementsruiters in juli met zomervakantie gaan kunnen zij in mei en juni de lessen volgen die zij missen in juli. Wanneer abonnementsruiters in augustus met zomervakantie gaan kunnen zij in september en oktober deze gemiste lessen inhalen. De abonnementsruiters zullen zelf de inhaallessen i.o.m. de manege moeten inplannen. (voor inhaallessen te bespreken zijn wij bereikbaar tijdens kantoordagen van 09.00- 12.30 uur) Omdat wij van mening zijn dat niet alle abonnementsruiters 52 keer per jaar hun les volgen hebben wij de tarieven van deze abonnementsruiters, bij aanvang van het lessensysteem in 2006, in prijs verlaagd! Dus u betaalt per les minder maar u betaalt wel 12 maanden per jaar uw abonnementsgeld! Dit betekent dan dat wanneer u 52 keer per jaar uw lessen volgt u ongeveer 4 lessen gratis rijdt.

Voor diegene die 2 keer per week een manegeles willen volgen is er de mogelijkheid om een tweede abonnement te nemen. Bij het nemen van een tweede abonnement wordt een korting gegeven van 5 %.
Om het de abonnementsruiters nog gemakkelijker te maken is er de mogelijkheid om gebruik te maken van automatische incasso. De abonnementsruiters die hiervan gebruik maken ontvangen een extra korting van 5 %.
Het deelnemen aan lessen op losse-les-basis kan alleen zolang er plaats is in een les en zolang het aantal abonnementsruiters dit toelaat, dit ter beoordeling van de lesgever. Het wel of niet doorgang vinden van een les wordt bepaald door het aantal ruiters op abonnementsbasis. Abonnementsruiters hebben te allen tijde voorrang op losse-les-ruiters voor het verkrijgen van een plaats in een les.

Een ieder die gebruik maakt van de accommodatie is verplicht lid te zijn van de Paardensportvereniging Lickebaert (PSV). Dit mede omdat de PSV commanditaire vennoot is van de CV Manege Middenhof. Als voordelen van dit lidmaatschap biedt de vereniging o.a. 5 x per jaar een uitgebreid digitaal clubblad aan, mogelijkheid tot sponsoring, worden er diverse wedstrijden georganiseerd, ontvangt u kortingen op deelname aan KNHS wedstrijden en worden er diverse evenementen georganiseerd voor de jeugd en feestavond(en) voor de volwassenen. Bovendien investeert de vereniging, net als de beheerders, in het complex.

De kosten van het lidmaatschap bedragen:

Juniorlid € 28,-- per jaar

Seniorlid € 34,-- per jaar

Ons ruitersportcentrum is aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS), het overkoepelend orgaan voor paardensportcentra in heel Nederland. De FNRS is een zelfstandige organisatie en werkt nauw samen met de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Paardrijden dient echter wel verantwoord plaats te vinden. In deze stelt u als consument hoge eisen aan de kwaliteit van zowel de accommodatie alsmede de paarden/pony’s en het instructiepersoneel. Deze eisen worden niet alleen gesteld door de consument maar ook door een aantal maatschappelijke organisaties, waaronder Stichting Consument en Veiligheid en Stichting Veilige Paardensport (SVP).
Onderdeel van laatstgenoemde stichting is een onafhankelijk veiligheidscertificaat voor hippische bedrijven in Nederland. Het streven van zowel het veiligheidscertificaat als het FNRS sterrensysteem is het creëren van een verantwoorde mogelijkheid voor consumenten om paard/pony te rijden in een veilige omgeving.

Door de samenwerking van de FNRS en de KNHS wordt u na ondertekening van de lesovereenkomst direct lid van de KNHS en ontvangt u per omgaande het Ruiterpaspoort. Via het ruiterpaspoort wordt u de mogelijkheid geboden om landelijke en door de KNHS erkende ruiteropleidingen te volgen. Hierdoor wordt voor het eerst een landelijk opleidingsniveau gerealiseerd. Zowel voor u als voor ons is het van groot belang te weten dat u paardrijdt bij een ruitersportcentrum dat voldoet aan de gestelde eisen. Net zoals bij alle andere erkende ruitersportcentra, zullen ook wij met ingang van 2006 het lidmaatschap van de KNHS via het ruiterpaspoort verplicht stellen.

Sinds 2003 zijn wij begonnen met het FNRS wedstrijden rijden. De behaalde diploma’s en uitslagen van de wedstrijden worden in het ruiterpaspoort geregistreerd, zodat er een gedegen niveauregistratie ontstaat. Daarnaast kunt u via het ruiterpaspoort met regelmaat profiteren van interessante kortingsacties. Op www.ruiterpaspoort.nl kunt u 24 uur per dag de laatste acties en veel andere informatie rondom het ruiterpaspoort bekijken.

De kosten van het ruiterpaspoort bedragen € 25,75 per jaar. Wanneer u besluit verder te gaan met het volgen van de manegelessen en u heeft de lesovereenkomst inmiddels ontvangen en retour gestuurd naar de manege,  dan wordt gelijk het lidmaatschap van de KNHS/FNRS geactiveerd.  Daarna zult u een factuur van € 25,75 ontvangen van de KNHS. Voor de verlenging ontvangt u ook jaarlijks een factuur.